Çalıştaya Davet

Çalıştay çağrısını görmek için tıklayın.

Çalıştayın içeriğini ve konuları görmek için tıklayın.

Çalıştayın sürecindeki önemli tarihler için tıklayın.

Çalıştay programı için buraya tıklayınız.

TÜRKİYE EDİTÖRLER ÇALIŞTAYI

Türkiye Editörler Çalıştayı, Türkiye merkezli akademik dergi ve kitap yayıncılığının mevcut durumu ile sorun ve ihtiyaçlarını belirlemeye ve çözüm önerileri geliştirmeye odaklanan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 2018 yılından itibaren organize edilen ulusal bilimsel bir etkinliktir.

DÜZENLEYİCİ & YÜRÜTÜCÜ KURUM

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ